Общи условия за ползване

Правила и условия

 

Моля, прочетете внимателно тези условия, тъй като те съдържат правно обвързващи задължения.

 

Споразумение

 1. Тези условия на продажба се отнасят за продажбата на всички продукти на Хеър Екстеншън EOOD, които са направени чрез нашия уебсайт на адрес www.great-lookbg.com или по телефона. Когато купувате продукти като Потребител, т.е. за ваша лична употреба, а не за препродажба или друго използване в хода на дейността, вашите законни права не се засягат.

1.1 Споразумение между вас и нас („Споразумение“) ще бъде сключен, само ако ние/аз изрично приемем вашата поръчка в писмена форма или изпратим поръчаните продукти до вас (всеки, „Приемане“ или „Приет“). Всеки договор ще се отнася само за продуктите, които сме приели. Ние няма да бъдем задължени да доставяме продукти до приемането на споразумението. Всички поръчки подлежат на приемане от нас по наше усмотрение.

1.2 Поставянето на поръчка носи със себе си задължението да платите, но не ни задължава да предоставим тези продукти. Всяка поръчка, направена от Вас, представлява само оферта от Вас за закупуване на избраните от Вас Продукти. Когато получим поръчката ви, ще ви изпратим имейл/или имейли, с който потвърждаваме, че сме получили вашата поръчка и/или уточняваме подробностите за вашата поръчка, включително приложимите такси. Тези имейли не включват приемане на поръчката ви. Потвърждават се само данните на поръчката и факта, че поръчката е получена.

 1. Вашият статут.

Като направите поръчка при нас, вие гарантирате, че сте упълномощени и/или упълномощени да сключвате правно обвързващи договори с нас и че по този начин няма да нарушите никакви закони или задължения към трети страни. Ако сте физическо лице, вие представяте и потвърждавате, че сте навършили 18 години и че ще използвате Продуктите в строго съответствие с всички указания и други изисквания, издадени от нас (включително всички посочени в нашия сайт) и авсички приложими изисквания или условия, определени от производителя на продукта. Ние приемаме само поръчки за лепила, или всеки Продукт, съдържащ лепила, от подходящо квалифицирани специалисти (както е определено в клауза 5) и ако направите поръчка за такъв Продукт, Вие представяте и потвърждавате, че сте Професионалист и че сте ще използва лепилата в строго съответствие с нашите изисквания, включително тези, посочени в нашия сайт и в точка 5 по-долу.

 1. Нашият статут.

Ние сме еднолично дружество с ограничена отговорност с БУЛСТАТ 206838539, с адрес на регистрация ж.к. Бели Брези, ул. Лерин 60, п.к. 1680, и търговски адрес гр. Нови Искър, ул. Хр. Ботев 60, п.к. 1282,  България.

 1. Описание на продукти и цени.

4.1 Погрижихме се да опишем колкото се може по-точно всички продукти. Възможно е обаче да възникнат леки изменения в описанието.

4.2 Цените могат да се променят по всяко време, но последващите промени не засягат приетите поръчки.

4.3 Цената на всеки Продукт ще бъде такава, както е цитирана на нашия Сайт, освен в случаите на очевидна грешка. Нашите цени включват ДДС (ако е приложимо), но не включват разходите за доставка, които ще бъдат добавени към общата дължима сума в съответствие с нашите такси за доставка в сила от време на време.

4.4 Винаги е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои от продуктите, изброени на нашия сайт, да са с неправилна цена. Обикновено ще проверяваме цените като част от нашите процедури за изпращане, така че когато правилната цена на продукта е по-малка от обявената цена, ние ще таксуваме по-ниската сума, когато изпращаме продукта на вас. Ако правилната цена на Продукта е по-висока от цената, посочена на нашия Сайт, обикновено по наша преценка или ще се свържем с Вас за инструкции, преди да изпратим Продукта или да отхвърлим Вашата поръчка и да Ви уведомим за такова отхвърляне. Ние не сме длъжни да Ви предоставяме Продукта при неправилна (по-ниска) цена, дори и след Приемане, ако ценовата грешка е очевидна и / или може разумно да бъде призната като неправилно ценообразуване.

 1. Продукт лепило- само за професионалисти

5.1 Ние ще доставяме лепила само на професионалисти и може да изискаме от всеки, който поръча такива продукти, да предоставят доказателства (за наше удовлетворение), които показват, че те са подходящо квалифицирани, отговарят на всички съответни стандарти и изисквания и по друг начин са подходящи за правилно прилагане на лепила. Ако не успеете да предоставите такава информация, която да ни удовлетвори, ние няма да ви предоставим лепила. Ако изобщо имаме причина да подозираме, че не сте подходящо квалифицирани и съвместими, ние си запазваме правото да не ви доставяме никакви лепила, и/или да анулираме всяка поръчка, направена от вас, независимо дали сме я приели.

5.2 Лепила са продукти, които носят риск от телесна повреда, и ако не се използват и прилагат правилно от подходящо квалифицирани специалисти, с които имаме предвид някой, който притежава сертификат за компетентност по индивидуално поставяне на мигли, и е опитен и добре осведомен при употребата и приложението на всички продукти за удължаване на мигли, по-специално лепила, и е напълно застрахован по отношение на упоменатото използване и приложение на мигли и лепила.

Без да се засягат изискванията, изложени в точка 5.1 по-горе, Вие се задължавате и се съгласявате да използвате всички лепила, както следва:

а) Ще проведете 48-часов пач тест на клиента преди всякаква употреба на лепила, в съответствие с всички препоръки, определени от нас и в съответствие с най-добрата индустриална практика, и продължете с необходимата процедура за лечение само след положителен резултат от теста.

 1. b) Ще използвате лепило само при процедури със затворени очи. Никога няма да използвате лепила на клиент, който има или е имал някакви процедури на очите като - лазерна корекция на очите, отворени рани по лицето, екзема, дерматит, псориазис, наскоро полупостоянен грим или лицева хирургия, или всяко състояние, което да ги направи неподходящи за използване на лепило. Ще проведете внимателна и подробна консултация с клиента, в която ще проверите за евентуални противопоказания; Ако бъдат намерени или указани противопоказания, ще предоставите на пациента информационния лист за безопасност и ще получите подпис за процедурата преди да продължите с консултацията или процедурата на клиента. Никога няма да използвате лепила върху клиент, който има или е имал някакви заболявания на очите като лицева хирургия, лазерна корекция на очите, екзема, псориазис, скорошен полупостоянен грим, отворени рани по лицето, дерматит или каквото и да е състояние в противен случай биха ги направили неподходящи за използване на лепила.
 2. Права и задължения на клиента.

6.1 В случай, че промените решението си решите да анулирате поръчката си, а тя вече е била изпратена от нас към Вас, ние ще трябва да я получим обратно преди да пристъпим към възстановяване. Моля, оставете до 30 дни да се случи това. За да упражните правото си на анулиране, трябва да ни уведомите за решението си да анулирате споразумението с ясна декларация (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща).

6.2 Свържете се с нас възможно най-скоро и върнете продуктите обратно към нас в рамките на 30 дни от получаването им. Уверете се, че продуктите са неизползвани, неотворени и в оригиналната опаковка. Уверете се, че е в рамките на 30 дни от получаването, в противен случай запазваме правото да не се възстановява сумата.

6.3 Срокът за анулиране изтича след 30 дни от деня, в който Вие или който и да е представляващ Вас, е получил Продуктите.

6.4 В случай, че поръчката е била изгубена, моля изчакайте до 30 работни дни, преди да я обявите за загубена и да поискате възстановяване на сумата. Ще можем да продължим с възстановяването, ако е над този период. Ние доставяме поръчки с ЕКОНТ и СПИДИ.

6.5 Продуктите ще бъдат на Ваш риск от момента, в който ги получите, или от всеки представляващ Вас. Собствеността върху Продуктите ще ви се прехвърли само когато получим пълно плащане на всички дължими суми по отношение на Продуктите, включително всички разходи за доставка.

6.6 Ако анулирате в посочените по-горе срокове, ще получите възстановяване на цената, платена за Продуктите, в съответствие с нашата политика за възстановяване на средства.

6.7 Можете да върнете Продуктите без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 30 дни от деня, в който ни съобщите за отмяна на Договора - посоченият срок е спазен, ако върнете Продуктите преди 30 дни са изтекли;

6.8 Ако продуктите обикновено не могат да бъдат изпратени по пощата, ще трябва да понесете преките разходи за връщане на Продуктите с куриер.

 1. Вие носите пълна отговорност за продуктите, докато те са във ваше притежание. Вие носите отговорност за всяка намалена стойност на Продуктите, произтичащи от обработката на Продуктите, различни от необходимите за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на Продуктите.
 2. Плащане.

7.1 Плащането на всички продукти трябва да се извърши с дебитна или кредитна карта, PayPal, наложен платеж, или чрездруги опции за плащане, посочени на нашия сайт.

 1. Доставка.

8.1 Вашата поръчка ще бъде изпълнена без излишно забавяне и доставена на адреса, който сте посочили, когато сте изпратили поръчката си.

8.2 Ако доставката е забавена, ние няма да носим отговорност за загуби или щети, претърпени от Вас чрез разумно или неизбежно забавяне на доставката от Ваша страна. Ако ние не доставим в рамките на посочените срокове за доставка, ще Ви възстановим платената покупна цена при поискване. Ако доставката не може да бъде извършена на избрания от Вас адрес за доставка, ще бъдете информирани възможно най-скоро.

8.3 Ако откажете доставката на поръчката си по причини, произтичащи от Споразумението с потребителя (информация, анулиране и допълнителни такси) или не успеете да вземете доставката, защото сте анулирали договора си, ние ще Ви възстановим сумата платена от вас, или ще издадем ваучер за пазаруване на същата стойност.

8.4 При направена поръчка от ваша страна, непотърсена и не взета такава в срока за изчакване определен от съответната транспортната фирма доставчик (Еконт, Спийди), транспортните разходи ще бъдат двупосочно начислени за ваша сметка до окончателното доставяне на стоките обратно до нас. Вие се задължавате да погасите разходите за транспорт на непотърсената пратка в най-кратък срок.

 1. Връщане и възстановяване на суми.

9.1 Ние ще възстановим всички получени от Вас плащания, ако откажете Споразумението в съответствие с Вашите права за анулиране съгласно Правилника - включително разходите за доставка, с изключение на допълнителните разходи, възникнали, ако сте избрали друг вид доставка, различна от стандартната доставка предлагана от нас. Ние ще извършим възстановяването без излишно забавяне и не по-късно от 30 дни след деня, в който сме получили обратно предоставените Ви продукти, или ако ги получим по-рано 20 дни след деня, в който предоставите доказателства, че сте върнали продуктите. Ние можем да откажем възстановяването на разходите, докато не получим обратно продуктите или не сте предоставили доказателства за връщането на продуктите. Когато правите каквито и да било декларации, вие се съгласявате да спазвате всеки обратен процес, който прилагаме.

9.2 Когато ни връщате Продукт по някаква друга причина напр. защото твърдите, че Продуктът е дефектен, ние ще разгледаме върнатия Продукт и ще Ви уведомим за възстановяването по имейл в рамките на разумен период от време. Обикновено ще обработим възстановяването, дължимо на Вас възможно най-скоро и във всеки случай в рамките на 30 дни от деня, в който Ви потвърждаваме по електронна поща, че имате право на възстановяване на средства за дефектния Продукт. Продуктите, върнати от вас поради дефект, ще бъдат възстановени изцяло, когато проверим дефекта, включително възстановяване на таксите за доставка за изпращане на продукта до вас и разумните разходи, направени от вас при връщането на продукта до нас с най-ефективния разумно наличен маршрут. Вие се съгласявате да върнете всички продукти, като се уверите, че записвате номера за проследяването на доставката. Това право е ограничено до 30 дни от датата на закупуване на продукта. След 30 дни няма да имате законно право на пълно възстановяване на сумата на вашата стока.

9.3 Ние ще възстановим всички пари получени от вас като използваме същия метод, който първоначално сте използвали за да платите за покупката си, освен ако изрично не сте договорили друго. Вие няма да заплащате никакви такси в резултат на възстановяването, но ние можем да направим приспадане от възстановяването за загуба на стойност на доставените Продукти, ако загубата е резултат от обработката на Продуктите, различна от необходимата за установяване на техния характер, характеристики и функция.

Възстановяванията се извършват от нашия платежен процесор и въпреки че ние ще се стремим да гарантираме, че възстановяванията са платени в съответствие с посочените по-горе срокове, ние няма да носим отговорност за забавяния извън нашия контрол.

 1. Нашата отговорност.

10.1 Ние имаме правно задължение да предоставяме Продукти, които отговарят на условията на споразумението. Повече можете прочетете на https://www.mi.government.bg/bg/library/targovski-zakon-267-c25-m258-1.html.

10.2 Следните разпоредби определят цялата наша финансова отговорност, включително всяка отговорност за действията или пропуските на нашите служители, служители, агенти, доставчици или изпълнители към вас във връзка с - всяко нарушение на тези условия на продажба или условията на всеки договор, и / или представяне, изявление или деликтно действие или пропуск, включително небрежност, произтичаща от или във връзка с което и да е споразумение.

10.3 Ние не носим отговорност за косвени загуби, които се случват като страничен ефект или непряка последица от основната загуба или повреда, загуба на бизнес, включително, но не само, загуба на доход или приходи, загуба на печалби или договори, загуба на очаквани спестявания, загуба данни, или загуба на време за управление или офис. Във всеки случай независимо от това дали е причинена от непозволено увреждане, небрежност, нарушение на договора или друго, или за всяка отговорност, която възниква от злоупотребата с Продуктите или неспазването на указанията или изискванията на продукта, предоставени от нас, включително (без ограничение) ) всички препоръчани предварителни тестове или тестове за кръпка преди употреба на продуктите.

10.4 Приложимите закони изискват някои от информацията или съобщенията, които изпращаме до вас, да бъдат в писмена форма. Когато използвате нашия сайт, приемате, че комуникацията с нас ще бъде основно електронна. Ще се свържем с вас по електронна поща или ще ви предоставим информация, като публикуваме известия на нашия уебсайт. За целите на Споразумението, Вие се съгласявате с това електронно средство за комуникация и приемате, че всички договори, известия, информация и други съобщения, които Ви предоставяме по електронен път, отговарят на всяко правно изискване тези съобщения да бъдат в писмена форма.

 1. Право и юрисдикция

Тези условия за ползване и/или споразумение за закупуване на продукти и всякакви спорове, противоречия, производства или искове от какъвто и да е характер, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с тях, ще се регулират и тълкуват в съответствие с българското законодателство. Всеки спор, възникнал или свързан с такива договори, подлежи на изключителната юрисдикция на съда на България.

11.1 Договорът между вас и нас е задължителен за вас и нас и за нашите правоприемници и възложители. Вие не можете да прехвърляте, възлагате, таксувате или по друг начин да се разпореждате с който и да е договор или някое от вашите права или задължения, произтичащи от него, без нашето предварително писмено съгласие. Ние можем да прехвърляме, възлагаме, таксуваме, предоговаряме или по друг начин се разпореждаме с всеки договор или някое от нашите права или задължения, произтичащи от него, по всяко време по време на срока на договора.

11.2 Всички известия, които ни изпращате до нас, трябва да бъдат предоставени на нашия офис, по телефона или по имейл. Можем да ви уведомим по електронната поща или пощенския адрес, който ни предоставяте, когато изпращате поръчката си. При доказване изпращането на известие, ще бъде достатъчно да се докаже, в случай на писмо, че такова писмо е надлежно адресирано, подпечатано и изпратено в пощенската станция чрез квитанция, а в случай на електронна поща, че такова електронно писмо пощата е изпратена на посочения имейл адрес на получателя.

12 Събития извън нашия контрол.

12.1 Ние няма да носим отговорност или не носим отговорност за каквото и да е неизпълнение или забавяне в изпълнението на което и да е от нашите задължения, произтичащи от събития извън нашия разумен контрол (събитие за непреодолима сила).

12.2 Случай на непреодолима сила включва всяко действие, събитие, неуспех, пропуск или инцидент извън нашия разумен контрол и включва по-специално (без ограничение) стачки, заключващи устройства или други промишлени действия; гражданско безредие, безредици, инвазия, терористична атака или заплаха от терористична атака, война (независимо дали е обявена или не) или заплаха или подготовка за война; пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, потъване, епидемия или друго природно бедствие; проблеми с използването на железопътни линии, корабоплаване, самолети, моторни превозни средства или други средства за обществен или частен транспорт; проблеми с използването на обществени или частни телекомуникационни мрежи; и актовете, указите, законодателството, правилата или ограниченията на всяко правителство.

12.3 Нашето изпълнение по всеки договор се счита за временно преустановено за периода, през който Събитието на непреодолимата сила продължава, и ще имаме удължаване на срока за изпълнение за срока на този период. Ние ще използваме разумните си усилия, за да приключим Събитието на непреодолима сила или да намерим решение, чрез което нашите задължения по Договора да могат да бъдат изпълнени въпреки форсмажорното събитие.

13.Отказ.

13.1 Ако по време на срока на договора не успеем да настояваме за стриктно изпълнение на задълженията си по Договора или на някое от тези условия или условия, или ако не успеем да упражним някое от правата или средствата за защита, към които ние имаме право съгласно Договора, това не представлява отказ от такива права или средства за защита и не ви освобождава от спазването на тези задължения.

13.2 Отказът от нас за всяко неизпълнение не представлява отказ от последващо неизпълнение.

13.3 Никакво отхвърляне от нас на някое от тези условия няма да бъде ефективно, освен ако изрично е посочено, че е отказ и е съобщено писмено.

 1. Цялостно споразумение.

14.1 Всеки от нас признава, че при сключването на договор, никой от нас не е разчитал на представителство, ангажимент или обещание, дадени от другото, или да се подразбира от нищо казано или написано при преговори между нас преди този договор, освен ако изрично не е посочено в тези правила и условия.

14.2 Тези условия и всеки документ, изрично посочен в тях, представляват цялото споразумение между нас по отношение на предмета на всеки договор и отменят всяко предварително споразумение, споразумение или споразумение между нас, устно или писмено.

14.3 Нито един от нас няма да има каквото и да е средство за защита по отношение на всяко невярно изявление, направено от другия, независимо дали устно или писмено, преди датата на който и да е договор (освен ако такова невярно изявление е направено с измама) и единственото средство за защита на другата страна. за нарушение на договора, както е предвидено в тези условия.

 1. Правила и условия.

15.1 Ние имаме право да преразглеждаме и изменяме тези условия от време на време, включително да отразявам промените в пазарните условия, засягащи нашия бизнес, промените в технологиите, промените в методите на плащане, промените в съответните закони и регулаторните изисквания и промените в възможностите на нашата система. Ще се подчинявате на условията и правилата, които са в сила по времето, когато поръчвате продукти от нас, като в този случай ние имаме право да приемем, че сте приели промените, освен ако не ни уведомите за противното в рамките на седем работни дни от получаването продуктите и влизането на промяната в сила.

 1. Право и юрисдикция.

16.1 Тези условия за ползване и / или Договор (и) за закупуване на Продукти и всякакви спорове, противоречия, производства или искове от какъвто и да е характер, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани със същото, ще се регулират и тълкуват в съответствие с закон. Всеки спор, произтичащ от тези условия на ползване и / или споразумение за покупка на продукти и всякакви спорове или свързани с такива договори, подлежи на изключителната юрисдикция на съдилищата в България.

 

17. Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos.

17.1 Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard

17.2 Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.

17.3 От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е **** лв .-Тук си пишете сумата 2000лв.

17.4 Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.

17.5 При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.